Uprawnienia SEP

Uprawnienia SEP, czyli elektro-energetyczne.
Popularnie używany skrót SEP oznacza stowarzyszenie elektryków Polskich, natomiast jest to świadectwo kwalifikacji w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektro-energetycznych.

Uprawnienia posiadają swoje grupy:

 • elektryczna – G1
 • cieplna – G2
 • gazowa – G3

Każda z wyżej wymienionych grup dzieli się na podkategorie „E” – eksploatacja oraz „D” – dozór.

Grupa „E” odpowiada za obsługę, konserwacje, remonty, montaż czy też sprawdzanie zakresu kontrolno-pomiarowego.

Grupa „D” jest wymagana dla stanowiska elektryka dozorującego. Są to specjaliści kontrolujący pracę sieci oraz urządzeń elektrycznych, tak by pracowały one zgodnie z wymaganiami i normami bezpieczeństwa.

uprawnienia SEP Nowy Sącz

Uprawnienia SEP - G1

Grupa SEP – G1 – elektryczne dotyczy:

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
 • Zespoły prądotwórcze,
 • Urządzenia elektrotermiczne
 • Urządzenia do elektrolizy,
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowy,
 • Sieci trakcyjnej,
 • Oświetlenia ulicznego.
 • Sieci elektryczne oświetlenia ulicznego
 • Sieci elektroenergetycznych
 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone
 • Instalacje automatycznej regulacji
Uprawnienia SEP G1 Nowy Sącz

UPRAWNIENIA SEP - G2

SEP uprawniania G2- Nowy Sącz

Grupa SEP – G2 – cieplna dotyczy:

Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe
 • Sieci i instalacje cieplne,
 • Wymienniki ciepła,
 • Piece przemysłowe,
 • Turbiny parowe i wodne,
 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, 
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, 
 • Sprężarki.

UPRAWNIENIA SEP - G3

Grupa SEP – G3 – gazowa dotyczy:

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 • Sieci gazowe przesyłowe do 0,5 MP i powyżej
 • Urządzenia i instalacje gazowe
 • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • Turbiny gazowe
 • Urządzenia przeróbki gazu ziemnego
 • Instalacje sprężonego powietrza
 • Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych
uprawnienia SEP G3 - Nowy Sącz

FAQ - czyli najczęstsze pytania

 • Ukończone 18 lat
 • Ważne badania lekarskie
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Szkolenie wraz z egzaminem jest jednodniowe

Szkolenie jest zakończone egzaminem, po Jego pozytywnym zaliczeniu otrzymujesz świadectwo kwalifikacji w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektro-energetycznych.

Uprawnienia kwalifikacyjne są wydawane przez komisję kwalifikacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Aby zapisać się na szkolenie, wystarczy, że do Nas zadzwonisz i wspólnie wybierzemy termin zajęć, który najbardziej Ci odpowiada.

Potrzebujesz jedynie Swojego dowodu osobistego, byś mógł wypełnić kartę zgłoszeń, a wszystkie inne materiały potrzebne do przeprowadzenia szkolenia dostajesz od Nas na miejscu.

Nasze biuro mieści się na rynku w Starym Sączu, dzięki czemu bez problemu znajdziesz miejsce parkingowe dla siebie.

Z uwagi na konieczność powołania komisji kwalifikacyjnej, szkolenie odbywa się od poniedziałku do piątku.